Posts Tagged "đèn Led nhúng"

Đèn LED nhúng dụ cá BKST

Đèn LED nhúng dụ cá BKST-3 bí mật mà bạn cần biết ngay hôm nay

Đèn dụ cá là gì ? Tại sao Đèn LED nhúng dụ cá BKST tăng 80% hiệu quả đánh bắt hải sản ? Hiện nay ngư dân chủ yếu sử dụng đèn hắt loại metal halide để dụ cá, mực……

Read More