PGS.TS Phương Thiện Thương

Trưởng Phòng Công nghệ sinh học - Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST)

PGS. TS Phạm Gia Điền

Nguyên Giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Hoá Dược và Hoá Sinh Hữu Cơ – MEDBIOCHEM Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam

PGS. TS Trương Thị Ngọc Liên

Nghiên cứu viên cao cấp – Trưởng phòng Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc / Bộ KH&CN

PGS. TS Lê Đăng Quang

Giám đốc/ Nghiên cứu viên chính thuộc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Các Hoạt Chất Sinh Học

TS. Phí Văn Toàn

Cán bộ Kỹ thuật, Bộ môn Vật liệu Điện tử ĐH Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Công Tú

Phó trưởng Bộ môn Vật liệu Điện tử ĐH Bách khoa Hà Nội, chuyên gia lĩnh vực chế tạo và phân tích vật liệu có cấu trúc Nano

TS. Phạm Hồng Hải

Cán bộ hỗ trợ giảng dạy – Trung tâm đào tạo thực hành kỹ thuật điện – Viện Điện – Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư Nguyễn Văn Hoàng

Kỹ Sư Trưởng - Điện Tử Viễn Thông, chuyên gia chế tạo hệ thống máy/ điều khiển và tự động hóa quá trình

Kỹ sư Trần Việt Long

Kỹ sư ngành Vật liệu điện tử và Công nghệ Nano - Vật lý Kỹ thuật, 5 năm phân tích hệ thống và nghiên cứu ứng dụng

Ths. Nguyễn Ngọc Nghiệp

Trưởng phòng Nghiên cứu - Phát triển công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ths. Nguyễn Ngọc Lương

Nghiên cứu viên, Bộ môn Nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi - Viện chăn nuôi

Bác sĩ thú y Nguyễn Văn Khuyến

Chi cục Thú y Thành phố Hà Nội

Scroll to Top