Dịch vụ kiểm tra không phá mẫu NDT

Home Dịch vụ Dịch vụ kiểm tra không phá mẫu NDT

Cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy vật liệu (NDT) và cho thuê các thiết bị NDT các phương pháp sau:

  • Kiểm tra bằng siêu âm
  • Chụp ảnh X quang công nghiệp
  • Kiểm tra bằng dòng điện xoáy
  • Phương pháp bột từ
  • Phương pháp thẩm thấu
  • Nội soi công nghiệp
  • Chụp ảnh nhiệt