Dịch vụ

Home Dịch vụ

Dịch vụ kiểm tra không phá mẫu NDT

Cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá hủy vật liệu (NDT) và cho thuê các thiết bị NDT.

Dịch vụ khoa học kỹ thuật khác

Nhận giải quyết các bài toán kỹ thuật. Tư vấn các giải pháp kỹ thuật. Chế tạo các thiết bị khoa học kỹ thuật.

Nếu quý khách có nhu cầu về dịch vụ của BKST, xin vui lòng liên hệ (024) 3997 5298 hoặc email info.bkst@gmail.com

Contact us